Uncategorized

Važnost dubinskog čišćenja i sekundarnih svojstava dezinficijensa za pobjedu protiv Afričke svinjske kuge (ASF) i ostalih patogena.

pidemija Afričke svinjske kuge ASF koja se sve više širi u zemljama Europe i Azije pretvorila se u razornu svjetsku krizu. Predsjednik Svjetske organizacije za zdravlje životinja Mark Schipp izjavio je da će oko četvrtine svjetskih svinja uginuti od Afričke svinjske kuge. Budući da trenutno nema dostupnog cjepiva, ova smrtonosna bolest s visokom stopom smrtnosti lako se širi i često ulazi na nezaražene farme putem vozila i ostalih prijenosnika virusa. Stoga je primjena strogih mjera biološke sigurnosti specifičnih za različite sektore proizvodnje svinja, uključujući temeljite protokole čišćenja i dezinfekcije za sve površine u dodiru sa životinjama i njihovo izlučivanje, jedino rješenje za sprječavanje ulaska virusa na osjetljive farme.

Učinkovito čišćenje i dezinfekcija

Dezinfekcija bez čišćenja sizifovski je zadatak. Pokazalo se da virus ASF preživljava u izmetu do 5  dana na sobnoj temperaturi¹, a dezinfekcijska svojstva jako su smanjena organskim onečišćenjem. Za optimalnu dezinfekciju, preporuča se uvijek započeti čišćenjem, počevši od mehaničkog uklanjanja grubog organskog materijala, a nakon toga upotrebom jakog sredstva za čišćenje, za otapanje i uklanjanje osušenog , masnog i jako zalijepljenog organskog materijala. Prethodno natapanje i omekšavanje organskog materijala pomaže poboljšati učinkovitost čišćenja. Budući da je virus s ovojnicom, lipidni dvoslojni virus ASF već se može poremetiti deterdžentima, poput onih prisutnih u Intra Foam Cleaner -u. To ne samo da potencijalno smanjuje virusno opterećenje, već i slabi sam virus osiguravajući bolji pristup za dezinfekcijsko sredstvo.

Za završnu dezinfekciju od vitalnog je značaja odabrati najučinkovitiji virucidni proizvod. Intra Multi-Des GA, je visoko koncentrirana formulacija aktivnih sastojaka glutaraldehida (125 g/l), i kvarternih amonijevih spojeva (QAC) didecildimetilamonijevog klorida (DDAC, 100 g/l) alkildimetilbenzilamonijev klorid (ADBAC, 150 g/l). Pokazalo se da glutaldehid inaktivira ASF uništavanjem virusnih membrana denaturacijom proteina, ometajući interakcije protein- DNA potrebne za metabolizam i izazivajući promjene virusne kapside (proteinska ljuska). QAC su hidrofobne molekule koje uzrokuju odvajanje virusa s ovojnicom i omogućuju ulazak virucida u sam virus i vezanje za DNA. To objašnjava zašto se koncentracije QAC-a od čak 0,003% pokazale učinkovitima protiv virusa ASF.

Funkcionalnost dezinfekcijskih sredstava sekundarnim svojstvima

Važno je shvatiti da su izvrsna virucidna svojstva proizvoda beznačajna ako proizvod ne uspije doći do svake virusne čestice. Stoga je formulacija Intra Multi-Des GA optimizirana s pomoćnim tvarima za smanjenje površinske napetosti, što rezultira četverostrukom koristi:

  • Veća pokrivenost površine
  • Povećava se kontaktna površina između proizvoda i vanjske površine virusa, što rezultira maksimalnom učinkovitošću u praksi
  • Proizvod prodire u grube i nepravilne površine kako bi došao do skrivenih čestica virusa
  • Dugotrajno rezidualno djelovanje čak i nakon isparavanja proizvoda

           

Tijekom nanošenja dezinficijensa prskanjem ili zamagljivanjem važno je stvoriti male kapljice koja će dosegnuti sve kutove i pukotine površine koju treba tretirati. Što je kapljica sitnija dulje dezinficijens ostaje raspršen u prostoriji, čime se povećava vrijeme kontakta. Kad dodirne površinu, kapljica mora teći homogeno, kako bi dosegla maksimalnu površinu po kapljici i koko bi mogla ući u sve pukotine na tretiranoj površini (slika 1.) Slike 1. i 2. jasno pokazuju da se Intra Multi-Des GA postiže veća kontaktna površina i dublji prodor u odnosu na glutaraldehid i drugi kontrolni proizvod.

Rezidualno djelovanje dezinficijensa

Dezinficijensi mogu brzo izgubiti svoju aktivnost sušenjem, čime se skraćuje vrijeme kontakta i omogućuje ponovna kontaminacija površine. To je posebno važno za toplija podneblja, jer npr. na 35°C do dvije trećine raspršene tekućine može ispariti u kratkom vremenu. Preostala aktivnost Intra Multi-Des GA uspoređena je s kontrolnim proizvodom pomoću kontrole bakterija na hranjivoj podlozi inokuliranom sa  Pseudomonas aeruginosa. 0,5% otopina proizvoda osušena je na sobnoj temperaturi na čeličnim površinama i utisnuta na 2 sekunde na hranjivu podlogu. Nakon 24 sata inkubacije hranjive podloge bile su potpuno prekrivene bakterijama, osim područja utisnutim osušenim Intra Multi-Des GA (slika 3), taj učinak trajao je najmanje 72 sata.

Dokazana učinkovitost protiv virusa ASF

Prema najnovijim europskim propisima o biocidnim sredstvima (BPR), dezinficijensu je dopušteno deklarirati se kao virucidni ako uspije postići 10 000 puta smanjenje vrlo otpornog virusa ECBO. Ovaj je virus BPR odabrao kao referentni virus za određivanje biocidne i virucidne učinkovitosti, na temelju ne samo in vitro otpornost virusa na dezinfekcijsko sredstvo nego i na načelima koje su utvrdili Noll i Younger (1959.), klasificirajući viruse na temelju njihove otpornosti na dezinfekcijska sredstva. To omogućava krajnjem potrošaču da zaključi da biocid ima potpunu virucidnu učinkovitost za sve životinjske viruse kad je u stanju pokazati učinkovitost protiv najtežeg i najotpornijeg ECBO virusa.

Intra Multi-Des GA je uspjela postići to 10000 puta smanjenje u 30 minuta pri koncentraciji od samo 0,75% pod propisanom niskom temperaturom od 10°C i u prisustvu prljavštine. Sposobnost Intra Multi-Des GA da inaktivira najotporniji virus također pokazuje sposobnost ovog biocida da inaktivira slabiji virus Afričke svinjske kuge. Zaključno, Intra Multi-Des GA je vaš prvi izbor za zaštitu vaše farme od Afričke svinjske kuge.